Kohti kestävämpää rengastuotantoa

Rengasvalmistajat ovat sitoutuneet vähentämään tuotteidensa ympäristövaikutuksia. Tärkeitä keinoja kestävämpään rengastuotantoon ovat muun muassa vastuullinen materiaalihankinta sekä tuotantoprosessin päästöjen vähentäminen. Lisäksi on tärkeää kehittää yhä kestävämpiä renkaita, jolloin renkaita ei tarvitse uusia yhtä usein.

Rengasvalmistajat ovat myös kehittämässä uusia teknologioita ja menetelmiä, joilla voidaan vähentää renkaiden valmistuksen ympäristövaikutuksia

  • Käytettyjen renkaiden kierrätys: Renkaiden kierrätys vähentää luonnonvarojen käyttöä ja jätehuoltokustannuksia.
  • Rengasjätteiden polttaminen energiaksi: Rengasjätteiden polttaminen energiaksi vähentää jätteen määrää ja tuottaa energiaa.
  • Rengasvalmistuksen resurssi- ja energiatehokkuuden parantaminen: Renkaiden valmistuksessa sekä resurssi- että energiatehokkuuden parantaminen vähentää päästöjä ja ympäristön kuormitusta.

Rengasvalmistajien toimet ovat vähentäneet renkaiden valmistuksen ympäristövaikutuksia merkittävästi viime vuosina.

Ympäristöystävällisempien renkaiden kehittäminen jatkuu edelleen

Rengasvalmistajien ympäristövastuullisuus on tärkeää, sillä renkaat ovat merkittävä ympäristön kuormittaja. Ympäristöystävällisempien renkaiden kehittäminen on tärkeä osa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Logo

Rengasvalmistajien jaosto
Teknisen Kaupan Liitto

Eteläranta 10
00130 HELSINKI
puhelin (09) 6824 130