Kesärengaskausi on käsillä – mitä tulee muistaa?

Kesärenkaiden hankkimiseen ja asennuksiin liittyy monia tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat renkaan ominaisuuksiin, turvallisuuteen ja käyttöikään.

Renkaiden valinta

Käytä rengaskokoja, jotka on hyväksytty autoosi. Alkuperäiskoot löytyvät rekisteriotteestasi. Rekisteriotteessa on lueteltu myös muut valmistajan hyväksymät rengaskoot. Käytä vain samanlaisia (koko, merkki) renkaita. Eri valmistajien renkaiden ominaisuudet voivat poiketa toisistaan, ja tämä saattaa vaikuttaa auton ajokäyttäytymiseen. Paremmat renkaat on turvallisuussyistä asennettava aina taka-akselille riippumatta siitä, onko auto etu- vai takavetoinen.

Auton valmistaja on myös määritellyt renkaille nopeusluokan, joka määräytyy auton huippunopeuden ja/tai auton alusta- ja ajonhallintajärjestelmien asettamien vaatimusten mukaisesti. Käyttämällä valmistajan suosittelemaa rengaskokoa varmistat, että autosi ajokäyttäytyminen säilyy vakaana kaikissa ajotilanteissa.

Ilmanpaineet

Ilmanpaine vaikuttaa renkaiden ajo-ominaisuuksiin. Rengas menettää ilmanpainettaan ajan myö­tä. Vajaapaineinen rengas vierii raskaammin, lämpenee enemmän ja kuluu nopeammin. Lisäksi renkaan vau­rioriski kasvaa renkaan rungon liiallisen muodonmuu­toksen ja lämpörasituksen takia. Vajaapaineinen rengas on myös turvallisuusriski, sillä alhaisilla rengaspaineilla ajettaessa auton ohjattavuus ääritilanteissa heikkenee. Alhainen rengaspaine myös kasvattaa auton polttoaineen kulutusta ja altistaa ren­kaan rungon rasitusvaurioille. Tämän vuoksi rengaspaineet tulisi tarkis­taa vähintään kerran kuukaudessa. Tarkista rengaspaineesi myös heti renkaiden asennuksen jälkeen. Käytä vain tarkistettuja painemittareita.

Oikea painearvo löytyy yleensä auton ovipilarista, polttoainesäiliön täyttöluukusta tai ohjekirjasta. Ota huomioon myös auton kuormitus; esimerkiksi kesälomamatkalle lähdettäessä täyteen kuormatulla autolla renkaissa tulee käyttää täy­den kuormituksen paineita.

Huomioi rengaspaineita tarkistaessasi myös sekä ulkolämpötilan että renkaan lämpötilan vaikutus paineeseen. Ilmanpaine muuttuu 0,1 baria jo­kaista kymmentä astetta kohden. Rengas lämpenee ajon aikana, ja henkilöauton renkaan paine nousee renkaan lämmetessä noin 0,1 baria jokaista kymmentä astetta kohden. Renkaan kylmetessä paine taas laskee. Painesuositukset on tarkoitettu aina kylmille ren­kaille.

Renkaiden asennus

Teetä renkaiden asennustyöt mieluiten alan ammattiliikkeessä. Jos päätät kuitenkin vaihtaa kesärenkaat itse, etene asennusohjeiden mukaan (linkki).

Renkaiden sisäänajo

Uudet renkaat vaativat aina sisäänajoa noin 500–1000 kilometriä. Sisäänajolla annetaan aikaa asennusnesteen kuivumiselle. Asennusneste vaatii noin vuorokauden kuivuakseen, ja tänä aikana on pyrittävä välttämään no­peita kiihdytyksiä, äkkijarrutuksia ja kovia kaarrenope­uksia, jottei rengas liikahtaisi vanteella.

Renkaiden asennusajankohdan vaikutus

Kevään karhealla asfaltilla renkaat kuluvat moninkertai­sella nopeudella syksyn sileään päällysteeseen verrattu­na. Kuuma ja kuiva keli kuluttaa renkaita nopeammin kuin viileä ja sateinen sää. Karhealla pääl­lysteellä ja kuumalla kelillä myös pyöränsuuntauksen virheet näkyvät selvemmin renkaan kulumismuodossa.

Renkaiden sijainnin vaikutus

Vetävien renkaiden kuluminen on yleensä moninkertais­ta vapaasti pyöriviin verrattuna. Tästä syystä renkaiden sijaintia on syytä säännöllisesti (vähintään 10 000 km välein) vaihtaa kulumisen tasaamiseksi. Nastarenkaiden kohdalla on muistettava, ettei pyörimissuunta saa vaihtua.

Urasyvyys

Uusien kesärenkaiden urasyvyys on 7–8 mm. Laki edellyttää urasyvyydeksi kesärenkaissa vähintään 1,6 millimetriä, mutta turvasuositus sadekelillä on vähintään 4 millimetriä. Mittaaminen tehdään renkaan kulutuspinnan kuluneimmasta pääurasta. Vesiliirron vaara kasvaa merkittävästi, kun kesärenkaiden urasyvyys on alle 3 mm. Myös jarrutusominaisuudet märällä tienpinnalla huonontuvat oleellisesti.

Yksinkertainen keino testata renkaiden urasyvyys on asettaa kahden euron kolikko rengasuraan. Jos kolikossa olevan vajaan neljän millimetrin levyinen, hopeoitu rengas nousee rengasurasta yhtään kuviopalan yläpuolelle, on syytä harkita renkaiden uusimista.

Säilytys

Oikealla varastoinnilla voidaan pidentää renkaan ikää. Säilytä renkaat viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa pinossa tai roikkumassa, kun et käytä niitä.

Logo

Rengasvalmistajien jaosto
Teknisen Kaupan Liitto

Eteläranta 10
00130 HELSINKI
puhelin (09) 6824 130